Role – Consumer Team Leader (Bilingual) – Call Centre

Home / Role – Consumer Team Leader (Bilingual) – Call Centre

Call Centre Team Leader (Welsh Bilingual)

Citizens Advice Cardiff and Vale is a progressive and dynamic advice service offering exciting career opportunities for individuals to join our organisation.  We currently have vacancies within our new Consumer Service Call Centre – inbound calls only.

Working from our base in Barry we will be recruiting:

Call Centre Team Leader (Bilingual) for immediate start.

All applicants must be available to attend an uninterrupted 6 week (Mon-Fri) mandatory training course, including successful completion of a final assessment.

We are looking for an experienced Call Centre Team Leader to help us deliver our new consumer advice service.

Full Time
Hours:                  5 days a week Monday to Friday ( 9am – 5pm )

Salary:                  £23,500 – £25,500 (depending on experience)

Holidays:              22 days annual leave per annum, plus Bank Holidays

Closing Date:        13 October, 12 Noon

Interviews:             26 October

Please send your CV (electronic applications only) clearly showing your educational qualifications, team leader experience and any legal framework advice experience to recruitment@cacv.org.uk

Download the Job Description & Person Specification

Arweinydd Tîm y Ganolfan Alwadau (Cymraeg/Saesneg dwyieithog)

Mae Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg yn wasanaeth dynamig sy’n cynnig cyfleoedd gwaith cyffrous i unigolion ymuno â’n sefydliad.  Ar hyn o bryd, mae gennym swyddi gwag yn ein Canolfan Alwadau Gwasanaethau i Ddefnyddwyr – derbyn galwadau’n unig.  Gan weithio o’n prif swyddfa yn Y Barri, byddwn yn penodi:

  • Arweinydd Tîm y Ganolfan Alwadau (Cymraeg/Saesneg dwyieithog) i ddechrau ar unwaith.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd fod ar gael i fynychu cwrs hyfforddiant di-dor dros gyfnod o 6 wythnos (Llun-Gwener), gan gynnwys cwblhau asesiad terfynol yn llwyddiannus.

Cynghorwyr Defnyddwyr (Yn Cynnwys Rhai Swyddi Byddai-Iethiog Gymraeg)

Rydym yn chwilio am bobl sydd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd canolfan alwadau a/neu ddarparu cyngor o fewn fframwaith cyfreithiol.  Derbyn galwadau am gyngor yn unig.

Llawn amser
Oriau:                5 diwrnod yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener (9am – 5pm)

Cyflog:               £23,500 – £25,500 (depending on experience)

Gwyliau:            22 diwrnod o wyliau blynyddol, yn ogystal â Gwyliau’r Banc

Dyddiad Cau:     13 Hydref, 12 hanner dydd

Cyfweliadau:       26 Hydref

Anfonwch eich CV (ceisiadau electronig yn unig) yn dangos eich cymwysterau addysgol, profiad arweinydd tîm, ac unrhyw brofiad cyngor cyfreithiol i recruitment@cacv.org.uk