Role – Consumer Advisor (Welsh) – Call Centre

Home / Role – Consumer Advisor (Welsh) – Call Centre

Cynghorydd Defnydddwyr – Canolfan Alwadau

Mae Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg yn wasanaeth dynamig sy’n cynnig cyfleoedd gwaith cyffrous i unigolion ymuno â’n sefydliad.  Ar hyn o bryd, mae gennym swyddi gwag yn ein Canolfan Alwadau Gwasanaethau i Ddefnyddwyr – derbyn galwadau’n unig.  Gan weithio o’n prif swyddfa yn Y Barri, byddwn yn penodi:

  • Cynghorwyr Canolfan Alwadau (llawn amser a rhan amser) i ddechrau ar unwaith.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd fod ar gael i fynychu cwrs hyfforddiant di-dor dros gyfnod o 6 wythnos (Llun-Gwener), gan gynnwys cwblhau asesiad terfynol yn llwyddiannus.

Cynghorwyr Defnyddwyr (Yn Cynnwys Rhai Swyddi Byddai-Iethiog Gymraeg)

Rydym yn chwilio am bobl sydd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd canolfan alwadau a/neu ddarparu cyngor o fewn fframwaith cyfreithiol.  Derbyn galwadau am gyngor yn unig.

Llawn amser
Oriau: 5 diwrnod yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener (9am – 5pm)

Cyflog: £17,000

Dyddiad Cau: Parhaus

Rhan amser

Oriau: 4 diwrnod yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener (9am – 3pm)

Cyflog: £17,000 (pro rata)

Dyddiad Cau: Parhaus

Anfonwch eich CV gan ddangos eich cymwysterau addysgol, profiad o waith teleffon, ac unrhyw brofiad yn ymwneud â chyngor fframwaith cyfreithiol at recruitment@cacv.org.uk