Role – Adviceline Cymru (Bilingual) – Call Centre

Home / Role – Adviceline Cymru (Bilingual) – Call Centre

Adviceline Cymru Adviser – Call Centre

Citizens Advice Cardiff and Vale is a progressive and dynamic advice service offering exciting career opportunities for individuals to join our organisation. We currently have vacancies on our Adviceline Cymru Service.

Adviceline Cymru Advisers (Welsh bi-lingual & English)
We are looking for people with experience of working in a call centre environment and/or delivering advice within a legal framework. Inbound advice calls only.

Hours:                              37.5 Full time, Monday – Friday
Salary:                             £17,404
Holidays:                         30 days annual leave per annum, plus Bank Holidays
Closing Date:                   24th September, 12 noon
Interviews:                       Friday 5th October

Application: Electronic applications only – CV’s only – to be emailed to recruitment@cacv.org.uk

Download the Job Description & Person Specification

Please also review the following documents: Aims & Principles, Equal Opportunities

Ymgynghorydd Llinell Gyngor Cymru – Canolfan Alwadau

Mae Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg yn wasanaeth dynamig sy’n cynnig cyfleoedd gwaith cyffrous i unigolion ymuno â’n sefydliad. Ar hyn o bryd, mae gennym swyddi gwag are ein Llinell Gymorth Cymru.

Ymgynghorwyr Llinell Gyngor Cymru (yn cynnwys swyddi dwyieithog)
Rydym yn chwilio am bobl sydd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd canolfan alwadau a/neu ddarparu cyngor o fewn fframwaith cyfreithiol. Derbyn galwadau am gyngor yn unig.

Oriau:                                   Llawn amser Dydd Llun i ddydd Gwener (9yb – 5yp)
Cyflog:                                  £17,404
Gwyliau:                              30 diwrnod gwyliau blynyddol, yn cynnwys gwyliau banc
Dyddiad Cau:                       24 Medi, 12 yp
Cyfweliadau:                       Dydd Gwener 5ed Hydref

Cais: Anfonwch eich CV gan ddangos eich cymwysterau addysgol, profiad o waith teleffon, ac unrhyw brofiad yn ymwneud â chyngor fframwaith cyfreithiol at recruitment@cacv.org.uk

Dadlwythwch y Disgrifiad Swydd a Manylion Personol

Adolygwch y dogfennau canlynol hefyd: Nodau ac Egwyddorion, Cyfleon cyfartal